Jesteś tutaj: Blog Ile wydać na reklamę?

Ile wydać na reklamę?

Ile wydać na reklamę?

Nie ma złotego środka, który jednoznacznie wskaże kwotę, którą należy przeznaczyć na reklamę. Wysokość budżetu uzależniona jest od kilku czynników: pozycji organizacji na rynku, otoczenia czy kapitału. Sposób budżetowania zależy od osób zarządzających firmą, którzy wykorzystują różne metody określania budżetu. Wyróżnia się pięć głównych metod ustalania budżetu na reklamę:

Wszystko na co nas stać, czyli metoda AYACA (all you can afford), ściśle związana jest z możliwościami finansowymi firmy. Stosując tę metodę na reklamę wydamy tylko tyle środków ile posiadamy lub mniej. Wadą tej metody jest brak odniesienia do otoczenia rynkowego, ponieważ skupiamy się na środkach, które możemy wydać. Po zakończeniu kampanii może okazać się, że efekty nie są aż tak zadawalające jakbyśmy tego oczekiwali. Metoda ta często jest stosowana przez firmy, które dopiero rozpoczęły swoją działalność.

Budżet na poziomie wydatków konkurencji – polega na analizie działań reklamowych konkurencji i opracowaniu budżetu porównywalnego z ich budżetem. Trudnością tej metody jest uzyskanie wystarczających informacji na temat poziomu wydatków konkurencji. Istnieje także ryzyko, że powielimy błędne decyzje konkurencji.

Metoda procentu z obrotu jest to dość popularna metoda budżetowania, powiązana z efektami uzyskiwanymi w sprzedaży. Wadą tej metody jest traktowanie reklamy nie jako przyczynę wzrostu sprzedaży tylko jako jej skutek. Pierwotnym i stałym założeniem reklamy jest dążenie do wzrostu sprzedaży, więc pamiętajmy, że bez skutecznej reklamy wzrost sprzedaży nigdy nie będzie na satysfakcjonującym nas poziomie.

Metoda SoV (share of voice) uzależnia wydatki na reklamę od udziałów w runku przedsiębiorstwa. Im większy udział w rynku posiada firma, tym większy powinien być budżet reklamowy.

Metoda zadaniowa polega na zdefiniowaniu celów i zadań kampanii reklamowej, a następnie po ustaleniu przekazu oraz nośników przystępujemy do budżetowania całej kampanii. Koncentracja na celach strategicznych, precyzyjne dobranie grupy docelowej oraz trafny wybór nośników, powodują że ta metoda uznawana jest za najbardziej efektywną.

ul. Paderewskiego 6
42-700 Lubliniec

biuro@twojereklamy.pl

880 755 787