Jesteś tutaj: Blog Pytania jakie usłyszysz od agencji reklamowej – czyli jak przygotować brief reklamowy?

Pytania jakie usłyszysz od agencji reklamowej – czyli jak przygotować brief reklamowy?

Pytania jakie usłyszysz od agencji reklamowej – czyli jak przygotować brief reklamowy?

Brief to dokument, który stanowi podstawową formę wymiany informacji między Klientem a agencją reklamową. Dlatego ma tak istotne znaczenie w procesie tworzenia kampanii reklamowej. Bez briefu żadna agencja reklamowa nie jest w stanie przygotować skutecznej kampanii reklamowej.

W briefie w prosty sposób przekazujemy podstawowe informacje o marce oraz jasno precyzujemy oczekiwania. Poniżej znajdują się punkty, które powinien zawierać dobrze przygotowany brief reklamowy.

  • Przedstaw swoją firmę – brief powinien zawierać informacje o marce, ale także informacje o jej produktach lub usługach. W skrócony sposób przedstawiamy misję i politykę firmy oraz jej kulturę.
  • Otoczenie firmy – czyli informacje o konkurencji istniejącej na rynku, nazwy firm lub instytucji, z którymi marka współpracuje np. w szczytnym celu takim jak ochrona środowiska czy wspieranie danego domu dziecka poprzez przekazywanie pieniędzy ze sprzedaży produktów.
  • Grupa docelowa – informacje o grupie docelowej, takie jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, styl życia, wykształcenie, zawód.
  • Informacje uzupełniające – jakie do tej pory były przeprowadzane działania, wybierane nośniki, prowadzone kampanie oraz ich przewodnie hasła. W ten sposób agencja uniknie dublowania się pomysłów z już przeprowadzonymi akcjami.
  • Cel strategiczny – czyli co chcemy osiągnąć przeprowadzając kampanię. Celem strategicznym może być zwiększenie świadomości marki wśród mieszkańców dużych miast, czy poprawa wizerunku marki wśród osób powyżej 60 roku życia lub sprzedaż nowego produktu.
  • Określamy budżet – ważna jest informacja jaki budżet możemy przeznaczyć na realizację kampanii. W dużej mierze od budżetu będzie zależeć wybór działań oraz nośników.
  • Harmonogram działań – określamy planowaną datę rozpoczęcia kampanii oraz planowany okres trwania.

Po przesłaniu takiego briefu agencja posiada podstawowe informacje, dzięki którym może przystąpić do burzy mózgów wśród zespołu. Jeżeli pojawią się wątpliwości ze strony agencji to może dojść do debrieffingu. Jest to spotkanie, rozmowa telefoniczna lub wymiana maili między Klientem a agencją, która pomoże rozwiać wątpliwości i doprecyzować niejasności.

ul. Paderewskiego 6
42-700 Lubliniec

biuro@twojereklamy.pl

880 755 787