Jesteś tutaj: Blog Czy każdy może używać reklamy?

Czy każdy może używać reklamy?

Czy każda profesja może korzystać z reklamy?

Kiedy mogę złamać prawo? O tym czego nie można, a co można w reklamie postaramy się w jasny sposób przekazać w tym artykule.
Istnieje ściśle określona grupa profesji, którą obowiązuje zakaz reklamy. Pierwszą grupę stanowią prawnicy. We wszystkich zawodach prawniczych obowiązuje zakaz reklamy, to znaczy, że ten zakaz obejmuje także zawód adwokata, notariusza, radcy prawnego, sędziego oraz komornika. Zasady Etyki poszczególnych zawodów określają zasady dopuszczalnej promocji poszczególnych kancelarii. Żelazną zasadą jest zakaz pozyskiwania Klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz zakaz korzystania z reklamy w jakiejkolwiek formie. Na przykład podczas wystąpień w środkach masowego przekazu nie mogą promować swojej indywidualnej działalności, czy umieszczać szyldów, na których widnieją hasła marketingowe w kolorach przykuwających wzrok. Dopuszczalna jest jedynie informacja np. w prasie czy w Internecie podająca teleadresowe dane. Taka informacja powinna zawierać imię, nazwisko, tytuł naukowy, preferencje zawodowe, adres i numer kontaktowy.

Zakaz reklamy obejmuje także lekarzy, bowiem uważa się że renoma lekarza zależy tylko i wyłącznie od jego umiejętności i dorobku zawodowego. Dopuszczalna jest jedynie informacja o działalności zawierająca takie same informacje jak w przypadku prawników. Informacje te nie powinny mieć charakteru promocyjnego, tzn. nie powinny być podane w trakcyjnej formie czy zachęcać do skorzystania z porady poprzez podanie cen, czy składanie obietnic.

Doradztwo podatkowe jest kolejną grupą objętą tym zakazem. Obejmuje on prywatną praktykę, a także organy podatkowe, urzędy kontroli skarbowej, ministerstwa oraz pracowników w nich zatrudnionych. Złamanie tego zakazu może skutkować skreśleniem z listy uprawniającej do wykonywania tego zawodu.

Istnieją także profesje, które z racji swojego charakteru powinny dokładnie przemyśleć sposób komunikacji z otoczeniem. Na przykład zakłady pogrzebowe promują się poprzez hasła, nawołujące do zapinania pasów bezpieczeństwa czy wolniejszej jazdy. Jest to dość kreatywne i rozsądne rozwiązanie. Poza wyjątkami każda firma niezależnie od wielkości, zasobów finansowych może reklamować się na różnego rodzaju nośnikach. Ich wybór zależeć będzie od postawionych celów, grupy docelowej i budżetu.

Mimo, że zakaz reklamy obejmuje wyżej wymienioną grupę profesji, należy pamiętać, że istnieje spora liczba zakazów, które musi przestrzegać każda reklama. Zakazy te są regulowane w polskim prawodawstwie.

ul. Paderewskiego 6
42-700 Lubliniec

biuro@twojereklamy.pl

880 755 787